Utsiktenkunstsenter

Utsikten kunstsenter

Medarbeiderundersøkelse som gir gode resultater!

Utsiktenkunstsenter

medarbeiderundersøkelse

Ledere i bedrifter stiller ofte spørsmålet; er det nødvendig å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse i vår bedrift? Vil det hjelpe organisasjonen å vokse? Er det verdt all innsatsen? 

Svaret er ganske simpelt. En medarbeiderundersøkelse er essensielt. Det settes krav fra arbeidsmiljøloven om kartlegging av risikoforhold i bedriften og dokumentasjon av arbeidsforhold. 

Ved å fokusere på de menneskelige aspektene i en bedrift, fører etter undersøkelser til mer profitt, redusert sykefravær og økning i engasjement!

Viktige faktorer ved medarbeiderundersøkelser

Det kan være flere faktorer til hvorfor bedrifter legger ned, mye har med arbeidsforholdene. Faktorer som påvirker stress, motivasjon og utbrenthet kan gjøre stor skade på enhver bedrift:

Støtte fra daglig leder i bedriften.

Medarbeiderne er med på å styre hvordan arbeidsoppgavene skal gjennomføres og i hvilke tempo det skal gjennomføres i.

Tidspress, kompliserte oppgaver og produksjonspress kan føre til fravær grunnet påvirkning på mental helse.

Gode tilbakemeldinger på presentasjon hos ansatte.

medarbeiderundersøkelse

Get Insight Now

Vi ser over bedrifter som tilbyr tjenester innen bedrifter. Getinsightnow tilbyr medarbeiderundersøkelser for motivasjon, engasjement, ambassadør-villighet og lojalitet. De har solid erfaring innen HR-feltet og gjennomføring av HR-undersøkelser, noe enhver bedrift bør ta nytte av.


Våre tilbud

Vi tilbyr alt fra god kunst til gode medarbeiderundersøkelser!

Førlands Museum

Førlands museum byr på my spennende!

Kulturmeny

Kulturmenyen til Utsiktenkunstsenter er perfekt for deg som intereseres for kunst.

English, please

En ordtak vi bruker fra tid til annen.

Store arkiver med kunst.

Om oss

UTSIKTEN Kunstsenter
– En regional arena for kunst og teknologi på Sørlandet.

UTSIKTEN Kunstsenter eies og drives av Kvinesdal Kommune. Gjennom de mange ulike arrangementene ønsker vi å nå ut til alle innbyggerne i kommunen og regionen.

Vi jobber for å presentere kunst der folk ferdes.

Vårt fokus er produksjon og formidling av elektronisk og tverrfaglig kunst. Det finnes mange spørsmål i debattene rundt kunst og ny teknologi. Få av oss kan gi et endelig svar, men nysgjerrigheten derimot, er noe alle har. Vi ønsker å være en arena som kan pirre nysgjerrigheten til et bredt publikum – en arena hvor fagpersoner kan formidle sin kunnskap, og der publikum kan få mulighet til å tilegne seg erfaring og egen forståelse for kunst og ny teknologi.

Vi er opptatt av å engasjere lokale og regionale kunstnere til forskjellige, ofte tverrkunstlige, arrangementer.

UTSIKTEN er et spennende treenighetskonsept bestående av UTSIKTEN Kunstsenter, UTSIKTEN kurs- og konferansehotell og UTSIKTEN Golfpark. Dette konseptet fører blant annet til at stadig nye publikumsgrupper får naturlig tilgang til kunstprosjektene.

Kunstsenteret representerer en multisal, et utendørsamfi, Førlands Museum og Atelier Utsikten. Kunsten preger på ulike måter hele hotellet og området i sin helhet.

Bakgrunn

Det gamle Utsikten Hotell, som i alle år var et landemerke i regionen, var også en viktig kulturhistorisk arena for Kvinesdal. Det hendte ofte at det var kunstutstillinger både på hotellet og i kunstnerboligen til Marcelius Førland. Ytterst på eiendommen ble det flere ganger arrangert intimkonserter.

Da det nye Utsikten Hotell skulle bygges, ønsket Kvinesdal Kommune å ivareta Utsikten som en møteplass for regionens kunstnere og kunstinteresserte og samtidig legge til rette for etablering av Utsikten som en arena for nye, profesjonelle samtidsuttrykk. Med støtte fra Innovasjon Norge, og i samarbeid med store aktører i det lokale næringslivet, fikk Kvinesdal kommune hjelp til å virkeliggjøre UTSIKTEN Kunstsenter.

UTSIKTEN Kunstsenter  åpnet samtidig med UTSIKTEN Hotell i mai 2008. UTSIKTEN Kunstsenter er et unikt supplement til kulturtilbudet i Kvinesdal Kulturhus.

Velkommen!

Utsiktenkunstsenter

UTSIKTEN Kunstsenter er et regionalt kunstsenter for kunst og teknologi på Sørlandet beliggende i Kvinesdal, kun 20 minutter fra Lyngdal og Flekkefjord.

Førlands museum

Ytterst på Utsikten ligger Marcelius Førland sin kunstnerbolig og atelier. Boligen har i mange år fungert som museum, og har et rikt utvalg av Førlands malerier. Kristian Marcelius Førland (31.mars 1891 – 11.juni 1978) er Kvinesdals mest kjente kunstmaler. Han vokste opp på Lille Nordhelle på Kvinesheia. Førland fattet tidlig interesse for kunsten, og hans mål var å bli kunstner selv.

Kulturmeny

UTSIKTEN i Kvinesdal har i alle år vært et velkjent landemerke for reisende mellom Kristiansand og Stavanger. På UTSIKTEN i dag, kan man oppleve et moderne hotell, en vakker golfpark og et innovativt kunstsenter. Felles for alle tre enheter er den spektakulære utsikten over fjorden.

English please

Førlands museum is part of the art centre, and is located in the former residence of the local painter Kristian Marcelius Førland (1891 – 1978). The museum is open for the public in the summer and by appointment during the rest of the year. Entrance to Førlands Museum is free of charge.

Arkiv

Her kan du bla gjennom arkivet vårt. Innleggene er sortert både etter kategori og årstall.

Kontakt

Kontakt oss gjerne!

Aktuelt nå

Hva er aktuelt i dag?