Utsikten Kunstsenter

Følg oss på Facebook YouTube RSS

Kalender

Kontaktinfo

UTSIKTEN Kunstsenter er et regionalt kunstsenter for kunst og teknologi på Sørlandet beliggende i Kvinesdal, kun 20 minutter fra Lyngdal og Flekkefjord.

Kunstsenteret arrangerer jevnlig kunstutstillinger, konserter og workshops.

UTSIKTEN
er et konsept som består av UTSIKTEN Kunstsenter, UTSIKTEN Hotell og UTSIKTEN Golfpark.

Asylum (midt i blant oss)

En videokunstutstilling av Eli Glader

Siste visningsdager for utstillingen er:
Onsdag 15. mai kl. 10 – 19.00
Torsdag 16 mai kl. 10 – 19.00

 

 

Om “asylum (midt i blant oss)” av Eli Glader

«Mediene er fulle av mer eller mindre kvalifiserte synsinger og meninger om flyktning- og asylpolitikken. Av nysgjerrighet fant jeg det nødvendig å gjøre mine egne undersøkelser, ikke for å tilpasse virkeligheten til en teori eller som ideologi for å forsvare et politisk standpunkt, men med kunstnerens åpne og distanserte blikk på en for de fleste ukjent verden midt i blant oss. Jeg har nemlig tro på at kunsten på sitt beste og mest frie kan fremvise noe vi ellers ikke ser, ikke som påstander, men med en åpenhet som lar tingene selv tale; ved å stille tingene åpent frem som spørsmål fremfor å komme med svar.

Videokameraet er stillestående og observerende. Det er ikke kameraet som følger livet, men livet som utfolder seg foran kameraet. Ingenting er iscenesatt, alt er opp til asylsøkeren selv. Noen fyller rommet gjennom sin blotte tilstedeværelse, uten ord, mens andre kommer med ytringer, spiller, synger eller bare nynner, leser eller danser. Selv med den naturlige og til tider intense bakgrunnsstøyen som fyller lydbildet finnes her også en egen stille og lukket atmosfære fylt av lengsel og håp, men også humor, lek, sang, dans, diskusjon og vanlige hverdagslige gjøremål.

Til tross for redigeringens fragmenterte, eller flyktige og overlappende overganger, kan det forhåpentligvis likevel føles som om vi glimtvis kommer nær innpå det nakne og sårbare mennesket. Da alt er filmet i naturlig belysning understrekes en viss avstand, som gjennom skyggene lar personene beholde en viss beskyttelse mot eksponering. Det enkelte mennesket blir løftet frem, men slik at det straks igjen gis mulighet til å trekke seg tilbake. Redigeringen er utført slik at tre videoer tilsammen danner en helhet med en viss rytmisk korrespondanse mellom det som skjer og mellom tomme og fylte rom. De mennesketomme rommene gir likevel en fornemmelse av tilstedeværelse blant annet gjennom bruken av det naturlige lyset. Disse tomme rommene trekker oppmerksomheten mer mot detaljer i rommene, ting som kan si noe om beboeren eller situasjonen, eller som scener ventende på at noe skal skje. Slik fremstår videoene tilsammen som et collage med overlappende fragmenter fra livet i asylmottaket. De viser det normale i absurditeten og det absurde i normaliteten, slik også at det er mulig å finne mening og organisere felleskap i dette store «venteværelset».

Bilde 2Bilde 3

Del denne siden:
Sidene er levert av AESTON® | Logg inn