Utsikten Kunstsenter

Følg oss på Facebook YouTube RSS

Kalender

Kontaktinfo

UTSIKTEN Kunstsenter er et regionalt kunstsenter for kunst og teknologi på Sørlandet beliggende i Kvinesdal, kun 20 minutter fra Lyngdal og Flekkefjord.

Kunstsenteret arrangerer jevnlig kunstutstillinger, konserter og workshops.

UTSIKTEN
er et konsept som består av UTSIKTEN Kunstsenter, UTSIKTEN Hotell og UTSIKTEN Golfpark.

Om Kunstsenteret

UTSIKTEN Kunstsenter
– En regional arena for kunst og teknologi på Sørlandet.

UTSIKTEN Kunstsenter eies og drives av Kvinesdal Kommune. Gjennom de mange ulike arrangementene ønsker vi å nå ut til alle innbyggerne i kommunen og regionen.

Vi jobber for å presentere kunst der folk ferdes.

Vårt fokus er produksjon og formidling av elektronisk og tverrfaglig kunst. Det finnes mange spørsmål i debattene rundt kunst og ny teknologi. Få av oss kan gi et endelig svar, men nysgjerrigheten derimot, er noe alle har. Vi ønsker å være en arena som kan pirre nysgjerrigheten til et bredt publikum – en arena hvor fagpersoner kan formidle sin kunnskap, og der publikum kan få mulighet til å tilegne seg erfaring og egen forståelse for kunst og ny teknologi.

Vi er opptatt av å engasjere lokale og regionale kunstnere til forskjellige, ofte tverrkunstlige, arrangementer.

UTSIKTEN er et spennende treenighetskonsept bestående av UTSIKTEN Kunstsenter, UTSIKTEN kurs- og konferansehotell og UTSIKTEN Golfpark. Dette konseptet fører blant annet til at stadig nye publikumsgrupper får naturlig tilgang til kunstprosjektene.

Kunstsenteret representerer en multisal, et utendørsamfi, Førlands Museum og Atelier Utsikten. Kunsten preger på ulike måter hele hotellet og området i sin helhet.

Publikums kunstopplevelse skal være en del av totalopplevelsen av UTSIKTEN, og kunsten skal derfor ikke være låst til spesielle rom.

Kunstsenterets prosjekter brer seg til hotellets fellesarealer både inne og ute, og er tilgjengelig for alle. UTSIKTEN Hotell er også det første hotellet i Norge med egen kunstkanal. På alle hotellrom på kanal 2 er det visning av kunst.

Bakgrunn

Det gamle Utsikten Hotell, som i alle år var et landemerke i regionen, var også en viktig kulturhistorisk arena for Kvinesdal. Det hendte ofte at det var kunstutstillinger både på hotellet og i kunstnerboligen til Marcelius Førland. Ytterst på eiendommen ble det flere ganger arrangert intimkonserter.

Da det nye Utsikten Hotell skulle bygges, ønsket Kvinesdal Kommune å ivareta Utsikten som en møteplass for regionens kunstnere og kunstinteresserte og samtidig legge til rette for etablering av Utsikten som en arena for nye, profesjonelle samtidsuttrykk. Med støtte fra Innovasjon Norge, og i samarbeid med store aktører i det lokale næringslivet, fikk Kvinesdal kommune hjelp til å virkeliggjøre UTSIKTEN Kunstsenter.

UTSIKTEN Kunstsenter  åpnet samtidig med UTSIKTEN Hotell i mai 2008. UTSIKTEN Kunstsenter er et unikt supplement til kulturtilbudet i Kvinesdal Kulturhus.

Velkommen!

Del denne siden:
Sidene er levert av AESTON® | Logg inn